Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

رشد 8 درصدی فروش انشعابات آب+ فروش انشعابات آب

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان زنجان خبرداد: رشد ۸ درصدی فروش انشعابات آب در سال ۹۱

ابهر آنلاين: معاون خدمات مشتركین و درآمد آبفای استان زنجان گفت: تعداد انشعابات فروخته شده در سال گذشته نسبت به سال 90 از رشد 8 درصدی در بخش آب و 14 درصدی در بخش فاضلاب بوده است. ایلنا: معاون خدمات مشتركان و درآمد آبفای استان زنجان گفت:…