Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

راه‌اندازی دانشگاه کار در شهر خرم‌دره+ دانشگاه کار در شهر خرم‌دره+ دانشگاه کار در خرم‌دره

راه‌اندازی دانشگاه کار در شهرهای خرم‌دره، قزوین و رفسنجان

ابهر آنلاین: دبیر اجرایی خانه کارگر ابهر و خرم‌دره، با اشاره به راه‎اندازی دانشگاه کار، خاطرنشان کرد: برای ارتقای شغلی کارگران خانه کارگر دانشگاه، کار راه‎اندازی کرد و در شهرهای خرم‌دره، قزوین و رفسنجان بیش از 10 هزار دانشجو تحصیل…