Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

رئیس بهزیستی شهرستان ابهر

مر کز اورژانس خدمات اجتماعی در مجتمع بهزیستی سلطانیه افتتاح شد

ابهر آنلاین:  پایگاه خدمات اجتماعی با مدیریت بخش خصوصی در شهرستان سلطانیه با حضور رئیس بهزیستی شهرستان ابهر و جمعی از مسوولین افتتاح گردید .  در خصوص ارائه خدمات رفاهی واجتماعی اورژانس اجتماعی  گفت: در حال حاضر خدمات ارائه شده در این…