مرور برچسب

دکتر باسعلي معصومي

انتصاب سرپرستی درمانگاه تامین اجتماعی سهوردی خدابنده

دكتر عباسعلي معصومي بعنوان سرپرست درمانگاه سهروردي شهرستان خدابنده منصوب شد به گزارش روابط عمومي مديريت درمان استان زنجان طي حكي از سوي دكتر محمدي مدير درمان استان زنجان  دكتر عباسعلي معصومي به عنوان سرپرست درمانگاه سهروردي تامين اجتماعي…