مرور برچسب

دو استقامت

ورزشکاران زنجانی دوهای استقامت و نیمه استقامت اردو را ترک کردند

ابهر آنلاین: چهار ورزشکار زنجانی دوهای استقامت و نیمه استقامت به دلیل آنچه که آنها برخوردهای دوگانه عنوان کردند در روزهای پایانی اردو را ترک کردند. به گزارش ايرنا، اين ورزشكاران از برخورد نامحترمانه و تبعيض آميز رييس هيات دو و ميداني…