بایگانی برچسب ها: دودمان‌های ایران

چرا باید تاریخ بخوانیم؟

چرا باید تاریخ بخوانیم؟

اهمیت مطالعه تاریخ بعد شکست های زیاد عباس میرزا ، او از « ژوبر» سفیر فرانسه سوالات عمیق و منحصر به فردی پرسید. یکی از این سوالات چنین بود: چه قدرتی موجب برتری شما، نسبت به ما می‌شود؟ و علت پیشرفت‌های شما و ضعف دائمی ما در چیست؟ – آیا پرتو آفتاب قبل از آنکه به شما برسد ما را روشن میکند، برای ما برکت کمتری را موجب میشود تا برای شما؟ می‌توان از این گونه سوالات عباس میرزا به این نتیجه رسید که گزینش‌های اشتباه و اعمال نادرست پیشینیان و ن...

ادامه مطلب