Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

داود كارگرزاده

کارگر زاده: کنترل کیفیت مواد غذایی در ماه رمضان در زنجان تشدید می شود

ابهر آنلاین: مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان گفت: در ماه رمضان كيفيت مواد غذايي در مراكز عرضه و فروش در سطح اين استان با جديت بيشتري كنترل مي شود. به گزارش خبرگزاری مهر، داود كارگرزاده ظهر دوشنبه بابيان اين مطلب افزود: طرح…