مرور برچسب

داود قنبری

مدرسه سازی اولویت اول آموزش و پروش ابهر

ابهرآنلاین: مدیر آموزش و پرورش ابهر گفت: در حال حاضر 40 مدرسه در 20 فضای آموزشی به صورت دو نوبته چرخشی دایر است،‌بنابراین برای تک‌نوبته کردن مدارس در سطح شهرستان ابهر، هنوز راه طولانی در پیش داریم. به گزارش خبرگزاری فارس از ابهر، علیرضا…