مرور برچسب

خدمات درمانی

عادل پور: ۲۸۴۴۲ ورزشکار در زنجان تحت پوشش خدمات درمانی هستند

ابهرآنلاین: مسئول کمیته خدمات درمانی هیئت پزشکی ورزشی استان زنجان گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری 28 هزار و 442 ورزشکار سازمان یافته زن و مرد در استان زنجان تحت پوشش خدمات درمانی هیئت پزشکی ورزشی استان زنجان قرار گرفته اند. محمد عادل…