مرور برچسب

تولد چند قلو زایی

۴۷۶ تولد چند قلو زایی در استان زنجان به ثبت رسیده است

ابهرآنلاین: مدیر کل ثبت احوال استان زنجان، از تولد 476 چند قلوزایی در 10ماهه سالجاری در استان زنجان خبر داد. به گزارش مرآت، موسی متوسلین افزود: بر اساس آمار های بدست آمده در 10ماهه امسال تعداد 17 هزارو 6 واقعه ولادت به ثبت رسیده است که از…