مرور برچسب

تغییر تقسیمات ابهر

چند تغییر در جغرافیای 7 استان کشور؛ 6 شهرستان و شهر جدید به نقشه تقسیمات کشوری اضافه شد

ابهرآنلاین: هیئت وزیران بنا به پشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط کشوری –مصوب 1362- تصویب کرد: دهستان قره بلاغ به مرکزیت روستای قره بلاغ از ترکیب 15 روستا، مزرعه و مکان در تابعیت بخش سلطانیه شهرستان ابهر ایجاد می…