مرور برچسب

بی سوادی

در استان زنجان ۴۵ هزار نفر بی‌سوادند

ابهرآنلاین: معاون سوادآموزي اداره‌كل آموزش و پرورش استان زنجان از وجود ۴۵ هزار و ۵۹۸ بي‌سواد در گروه سني 10 تا 49 ساله در اين استان خبر داد. مطابق اصل سی ام قانون اساسی "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان…