Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بیماران کلیوی

طهماسبی خبر داد: ۱۲۰۰ بیمار کلیوی در استان زنجان تحت پوشش انجمن کلیوی هستند

ابهر آنلاین: مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان از وجود هزار و 200 بیمار کلیوی در زنجان خبرداد و گفت: این بیماران اعم از دیالیزی، پیوند کلیوی، تحت مراقبت و پیشگیری تحت پوشش این انجمن هستند.  به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا…