مرور برچسب

بنزین+ سهمیه

زمان واریز سهمیه‌های بنزین تابستانی/ افزایش ذخایر بنزین ۴۰۰ تومانی مردم

ابهر آنلاین: مهر نوشت: 60 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای خودروهای شخصی، خدماتی و عمومی تیر ماه خودروها بدون تغییر در قیمت و یا میزان سهمیه تا ساعت 24 امشب واریز می شود که این واریز حجم ذخایر بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده توسط مردم در…