مرور برچسب

بانک مهر اقتصاد

نرخ سود سپرده در کدام بانکها بیشتر است؟

ابهرآنلاین: نرخ سود سپرده های یک ساله در اکثر بانک ها 17 درصد است اما بانک مهر اقتصاد با 21.3 درصد بیشترین سود را پرداخت می کند. به گزارش نامه، نکته مهمی که سپرده گذاران قبل از هر گونه سپرده گذاری به آن توجه می کنند این است که کدام…