مرور برچسب

بافت فرسوده ابهر

اثرگذاری بافت‌های فرسوده فراتر از محدوده‌ی بافت

ابهر آنلاين: معاون فنی و اجرایی شرکت عمران و مسکن‌سازان استان زنجان گفت: خانه‎های قدیمی و غیرمقاوم در برابر زلزله، کوچه‎هایی با عرض معابر کم که عبور و مرور وسایل نقلیه را در مواقع بحران با مشکل مواجه می‌کند، کوچه‎هایی با فاضلاب‌روهای…