مرور برچسب

انتقال آب کینه ورس

1588 هزار هكتار از اراضي کشاورزی ابهر و خرمدره از آب سد کینه ورس بهره مند خواهد شد

ابهرآنلاین: مديرعامل شركت آب منطقه زنجان گفت: با احداث خط انتقال و شبکه اصلی سد کینه ورس، آب 1588 هزار هكتار از اراضي کشاورزی شهرستان هاي ابهروخرمدره تامین خواهد شد. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران زنجان، مديرعامل شركت آب منطقه زنجان،…