مرور برچسب

اصول غرفه آرایی

“آرین ابهر” به عنوان غرفه ویژه چهارمین نمایشگاه صنعت برق، تجهیزات و صنایع وابسته معرفی…

ابهرآنلاین: در چهارمین نمایشگاه صنعت برق، تجهیزات و صنایع وابسته در قم، از پنج نفر از پیشکسوتان در عرصه صنعت برق تجلیل شد، چهار غرفه به عنوان غرفه  برتر شناخته شد و "آرین ابهر" به عنوان غرفه ویژه معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس از قم،…