مرور برچسب

اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی

قیمت خرید تضمینی گندم پایین است؛ کشاورزان از فروش گندم خودداری می‌کنند

ابهر آنلاین: مدیر عامل تولید روستایی گفت: به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی گندم، کشاورزان از فروش این محصول خودداری می‌کنند. به گزارش ایسنا سید وحیدرضا ابطحی اظهار کرد: هر ساله دولت مکلف است قیمت خرید تضمینی گندم را از قبل شروع فصل کاشت…