مرور برچسب

ابهررود

زاینده‌رود یا ابهررود

آنچه مشاهده می کنید مقایسه ی تکان دهنده ایست که وبلاگ ابهر خانه های سفید، میان ابهر رود و زاینده رود انجام داده است. .. .. ..