اخبار زنجان/ فیلم کامل شعرخوانی جنجالی کلامی زنجانی/ خنده بس کن دگر ای روحانی

اخبار زنجان/ فیلم کامل شعرخوانی جنجالی کلامی زنجانی/ خنده بس کن دگر ای روحانی

دریافت ۳۷ MBاخبار لحظه به لحظه شهرستان ابهر را در ابهرآنلاین پیگیری کنید. منبع: https://www.mehrnews.com/news/4799791/فیلم-کامل-شعرخوانی-جنجالی-کلامی-زنجانی-خنده-بس-کن-دگر-ای-روحانی

ادامه مطلب