آرشیوهای نویسنده : شایان

جغرافیای تاریخی شهر ابهر

جغرافیای تاریخی شهر ابهر

ابهر در قدیم اوهر نامیده می‌شده‌است. مردم محلی به آن اَبَر می‌گویند. نام ابهر از آب+هر تشکیل شده و در زبان تاتی به معنی آب آسیاب است. ریزابه‌های ابهررود از قدیم آسیاب‌های زیادی را به چرخش درآورده که امروزه نیز چنین است. در دوره ساسانیان هنگامی که خسرو اول انوشیروان ایران را به چهار قسمت تقسیم کرد ابهر در منطقه دوم یعنی استان جبال قرار داشت در این دوره منطقه ابهررود تحت تسلط خاندان مهران یکی از هفت خاندان مهم حکومت گر ایران قرار داشت این ...

ادامه مطلب

تاریخچه رودخانه ابهررود

تاریخچه رودخانه ابهررود

رودخانه های ابهر نیز بصورت فصلی و دائمی جریان دارند که بزرگترین آنها ابهررود است که از دوشاخه فصلی و دائمی تشکیل شده،شاخه فصلی از کوه های سرآهند و حوالی گردنه الله اکبر سلطانیه سرچشمه می گیرد و شاخه دائمی آن بنام کینه ورس است که از کوه های رستم،ملاداغی و سندان داغ سرچشمه گرفته از شعبات متعددی تشکیل شده و در نزدیکی ابهر با شاخه فصلی پیوسته و بنام ابهررود وبا جهت شمال غربی به جنوب شرقی جریان مییابد و در مسیر خود آبهای ابهر،خرمدره نیز داخل آن می شوند که ...

ادامه مطلب

معرفی موزه باستان شناسی ابهر

معرفی موزه باستان شناسی ابهر

یکی از آثار تاریخی و ارزشمند ابهر در قسمت جنوب شهر، درانتهای خیابان۱۷شهریور درمیدان پیر قرار گرفته است.ساخت این بنا به قرن های ششم تا هشتم هجری قمری نسبت داده می شود. این بنا متعلق به مولاناقطب الدین ابهری معروف به پیراحمد زهرنوش،سر سلسله صوفیان و محدثی صاحب کمال که مریدان خود را در این محل ارشاد می کرده است.دلیل شهرت او به پیرزهرنوش بنا به روایتی پیر احمد زهرنوش،زهر را چون شربت می نوشد و پیش از نوشیدن زهر سماع مردانه به راه می انداخت و وقت...

ادامه مطلب

معرفی قلعه تپه ابهر

معرفی قلعه تپه ابهر

قلعه تپه یا تل دارا در سمت جنوبی رود خانه ابهررود در شهر ابهر که دارای قلعه های متعدد گلی بوده است و به احتمال زیاد از قلعه به عنوان پادگان مورد استفاده بوده است و یکی از قدیمی ترین بنا های باستانی بجا مانده از دوران سلسه کیانیان در ابهر است.مورخین احداث این قلعه را به دارا بن داراب بن بهمن کیانی(داریوش سوم) نسبت داده اند که حدود۲۷۶۸سال قبل انجام گرفته ولی عمر داراب شاه برای تکمیل بنای آن کفایت نکرده،جانشین او اسکندر مقدونی ساختمان قلعه تپه...

ادامه مطلب