اعتراض به شمارش آرا شورای شهر ابهر

images

 

ابهر آنلاین: آقای شعبان ربی عضو سه دوره شورای اسلامی شهر ابهر، متن شکوائیه ای را به ابهر آنلاین ارسال کرده اند که خطاب به هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا است. لازم به ذکر است اعتراضات ایشان و برخی دیگر از کاندیداهای شورای شهر در روزنامه ندای ابهر نیز منتشر شده است.

شعبان ربی عضو سه دوره و کاندیدای چهارمین دوره شورای شهر ابهر:

چرا ۴ صندوق از ۴۱ صندوق حوزه انتخابیه شهر ابهر با فاصله ناچیز حدود ۵۰۰ متر با ساعتها تأخیر تحویل فرمانداری گردید؟!

متن شکوائیه ایشان به شرح زیر است:

هیأت مرکزی نظارت  بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

باسلام؛

احتراما: اینجانب شعبان ربی دبیر بازنشسته، آزاده  قریب به ۷ سال اسارت، جانباز ۴۰ درصد، صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه ندای ابهر با دوازده سال انتشار، کاندیدای دو دوره مجلس و ۳ دوره شورای اسلامی شهر ابهر با ۲ سال ریاست شورا و ۴ سال نایب رئیس شورا و کاندیدای دوره چهارم شورای شهر ابهر و نفر دهم و اولین عضو علی البدل با اختلاف ۲۵۳ رأی با نفر نهم  نسبت به نتایج آرای انتخابات و آرای خود با نفر نهم و به شمارش و ثبت آراء و  سلامت برگزاری انتخابات در ابهر اعتراض داشته و نسبت به بازگشایی و بازشماری و ثبت آرای ۴ صندوق از ۴۱ صندوق حوزه انتخابیه ابهر که با ساعتها تأخیر تحویل فرمانداری گردید و در نتیجه انتخابات تاثیرگذار بود را به استنادات مفاد قانونی از آن هیأت محترم دارم .

ضمنا تصاویر کلیه شکایات و اعتراضات اینجانب  از بعد از ظهر ۲۵/۳/۹۲ به فرمانداری- هیأت اجرایی و نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان و همچنین تصاویر اعتراضات گروهی جمعی از کاندیداهای  شورای شهر ابهر که در روزنامه ندای ابهر نیز چاپ و منتشر گردیده به پیوست و ضمائم تقدیم می گردد. خواهشمند است اقدامات لازم معمول گردد. بدیهی است جهت روشن شدن موضوع به مطالب ذیل نیز اشاره می گردد:

۱- عدم  اجرای ماده ۶۷ مکرر (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ فصل ششم آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۶/۴/۸۱ و اصلاحات ۱۵/۶/۸۵ که بیان می دارد): هرگاه بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رأی به علل مختلف از عهده قرائت آراء و تکمیل صورت جلسه بر نیایند هیأت اجرایی می توانند مستقیماً یا با تعیین افراد جدید نسبت به شمارش و قرائت آراء و تکمیل صورت جلسه شعبه مذکور اقدام نمایند. (شما هیأت مرکزی از فرماندارابهر و هیأت اجرایی و نظارت ابهر بپرسید آیا در مرکز شهر و به فاصله حداکثر ۵۰۰ – ۷۰۰ متری چرا ۴ صندوق ساعتها دیر به فرمانداری می رسد در صورتیکه شمارش آراء در بخش مرکزی و ۳ شهر دیگر تا ساعت ۱۰ – ۱۱ تمام شده بود چرا باید ۴ صندوق ساعتها با تاخیربه فرمانداری برسد حتی نزدیک ساعت ۴ بعد از ظهر ۲۵/۳/۹۲ که اینجانب و بیش از ۳۰-۲۰ نفر ازکاندیداها و مردم به این موضوع معترض بوده و خواستار بازشماری و یا ابطلال این ۴ صندوق بوده و هستند که هیأت نظارت شهرستان و استان به این موضوع بی تفاوت بوده و به اعتراضات ما در این خصوص بی توجهی نموده است. و از لحاظ حقوقی عدم اقدام هیئت اجرایی شهر نسبت  به عدم اجرای ماده ۶۷ و… که اشاره شد تخلف آشکارمی باشد. باید فرماندار و هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستان و استان پاسخگو باشند.

مطالب خواندنی:

۲- اینجانب و معترضین به عدم اجرایی ماده ۶۹ قانون که فرماندار را موظف می کند نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن در حوزه انتخابیه، اعتراض داشته و شما از فرماندار و هیأت نظارت و اجرایی بپرسید در کدام حوزه انتخابیه در ابهر اطلاع رسانی شده و اعلامیه منتشر شده جز اینکه اطلاعیه ای در ۲۵/۳/۹۲ منتشر و در روی میز ستاد انتخاباتی قرارداشت که هر فردی که مراجعه می کرد به او تحویل می دادند که این اقدام نیز طبق ماده ۶۹ خلاف قانون بوده و کاندیداها اکثرا از نتایج آراء  باخبر نبودند تا شکایت و اعتراض خود را در موقع مقرر به هیأت نظارت استان تحویل دهند.

۳- با توجه به ماده ۷۰ و به استناد ماده ۵۲ قانون فصل هفتم بررسی شکایات. اینجانب و حدود ۲۰ نفر ازکاندیداها شکایت خود را به هیأت اجرایی و نظارت تحویل دادیم و هیأت اجرایی روز شنبه مورخ ۵/۴/۹۲ به ریاست معاون فرماندار تشکیل جلسه داد و در هیچ کجای قانون گفته نشده است که فرماندار  به عنوان رئیس هیئت اجرایی و ستاد انتخابات می تواند این مسئولیت خود را به معاون تفویض کند که این اقدام فرماندار و هیأت اجرایی کاملا تخلف می باشد مگر اینکه مستندات قانونی باشد. و لذا هیأت اجرایی به هیچ کدام از شکایات معترضین که شکایت فردی و گروهی داشتند ترتیب اثر نداد و همه را بیهوده قلمداد کرد جز یک نفر را که آرای وی را بدون بازشماری صندوقی که وی اعتراض داشت فقط با بررسی صورتجلسه ۵۰ رأی افزایش دادند که این اقدام هیأت اجرایی کاملا تخلف می باشد چرا که صندوقی بازشماری نشده چگونه فهمیدند که آرای این فرد در ثبت صورت  جلسات اشتباه بوده است. آیا در شمارش آرای دیگران چنین اشتباهاتی نبوده است که اعتراض کرده بودند از جمله اینجانب…. لذا هیأت اجرایی به استناد ماده ۷۱ صحت انتخابات را با طرفداری از یک جریان و کاندیدا که به نفع ایشان شد تائید کرد.

چطور شد عدم اجرایی تبصره ۱ از ماده ۷۱ توسط  هیأت اجرایی فقط با ملاحظات صورتجلسات به یک نفر تمام می شود و بقیه کاندیداهای معترضین قابل بررسی نبوده است که این اقدام هیأت اجرایی که بدون حضور فرماندار تشکیل شد غیر قانونی است.

۴- آیا دیر آمدن ۴ صندوق حداقل بعد از ۳-۴ ساعت اختلاف آنهم در مرکزیت شهر و اعتراض  و شکایت بیش از چندین نفر ازکاندیداها در اعتراض به تخلفات انجام شده در حوزه ها و شمارش آراء و ثبت آراء نمی توانست دلیلی مستند و بر اساس قانون باشد و هیأت اجرایی تبصره ۲ ماده ۷۱ را که ابطلال  کل انتخابات یا آرای شعبه  یا تعدادی شعب باشد و اگر هم ابطلال نمی کرد آیا نمیشد هیأت اجرایی و نظارت و بازرسین  برای رفع ابهام و شائبه و نگرانی کاندیداها و مردم ۴ صندوقی که دیر تحویل فرمانداری شدند را مجددا باز شماری می کردند تا اعتماد و اطمینان را برای همیشه به کاندیداهای  معترض  و مردم که نگران این موضوع بودند برگردانند.

۵- آیا هیأت نظارت نمی توانست بند ب از ماده ۷۲ را نه برای ابطلال صندوق یا صندوقها بلکه برای رفع شائبه و سوءظن و ایجاد اعتماد و اطمینان صحت انتخابات را با توجه به تعداد زیاد  شکایت از سوی کاندیداها مورد توجه قراردهد و صحت انتخابات را تائید نکند و پیشنهاد بازشماری ۴ صندوق دیر آمده را می  داد و یا تصادفی یک دهم از صندوق های رأی گیری شورا پیشنهاد می کرد و آن را انجام می داد  که متاسفانه هیأت نظارت بند الف از ماده ۷۲ را که همان تایید صحت انتخابات بود را عمل نمود. و مراتب را به هیأت نظارت استان اعلام کرد.

۶- هیأت نظارت استان به بند ۳ ماده ۷۳ به خوبی عمل نکرد چرا که اقدامات مربوط به وضعیت (الف) می گوید هیأت نظارت استان موظف است ظرف ۱۵ روز از وصول شکایت معترضان  بر اساس ماده ۵۶ و با رعایت ماده ۵۸ قانون نتیجه قطعی و نهایی حوزه انتخابیه را به فرمانداری اعلام نماید و چنانچه در پایان مهلت دریافت شکایات هیأت نظارت استان شکایت دریافت نکرد موظف است بلافاصله مراتب و عدم وصول شکایت را برای اقدام بعدی به فرمانداری ابهر اعلام نماید سوال از هیأت نظارت استان و مرکزی مگر به استناد ماده ۵۶، ۴/۴/۹۲ آخرین روز ۲ روزه شکایات نبود پس چرا تخلف کردید در ۶/۴/۹۲ شکایات ما را دریافت کردید و در سامانه ثبت کردید و رسید ثبت  به من ارائه نمودید و مرا ذینفع کردید و حتی در این روز و ساعات شکایات دیگر کاندیداهای معترض را هم گرفتید اگر غیر قانونی بود چرا تخلف کردید. و مرا ذینفع نمودید و بلافاصله در۸/۴/۹۲ صحت انتخابات ابهر را در کمتر از چند روز و بد ون  توجه به شکایات بنده و امثال من اعلام کردید. مگر شما قانوناً ۱۵ روز مهلت نداشتید پس چطور شد در چند روز بدون توجه به شکایت بنده اعلام نظرکردید. مگر فرماندار نباید به ماده ۷۴ عمل می کرد که متاسفانه تا ۱۰/۴/۹۲  به این قانون عمل نکرد. همچنین به بند۲ از ماده ۷۴ اقدامی ننمودید.

۷-از آقای فرماندار بپرسید آیا به ماده ۷۳ قانون ( اقدامات مریوط به وضعیت الف) عمل کردند؟ مگر این ماده قانونی بیان نمی دارد که فرماندار مؤظف است پس از وصول صورت جلسه هیات نظارت شهرستان مبنی بر تائید صحت برگزاری انتخابات مراتب را از طریق انتشار آگهی به آگاهی اهالی حوزه انتخابابیه برساند آیا فرماندار به این وظیفه قانونی خود عمل کرده است ؟ قطعاً نخیر چون تعدادی از کاندیداها به دلیل این بی اطلاعی نتوانستند شکایات خود را به موقع به هیات نظارت استان تحویل بدهند.

۸- از آقای فرماندار بپرسید به استناد کدام قانون به نامه اینجانب که درخواست  ریزآرای خود در چندین حوزه را  داده بودم تا بتوانم به موقع شکایات خود را به هیات نظارت استان بدهم تا ۱۰/۴/۹۲ اینجانب را معطل کردند تا اینکه در ۹/۴/۹۲ صراحتاً در ستاد انتخابات گفتند که فرماندار گفته است چند روزی صبر کنید بعداً  تحویل بدهید، این جمله یعنی اینکه سر بدوانید تا فرصت انتخابات بگذرد.

اعضای محترم  هیات نظارت مرکز، با توجه به مطالب فوق الذکر و مدارک پیوستی اینجانب درخواست بازشماری ۴ صندوق که دیر به فرماندارتحویل شد را دارم.

شعبان ربی

کاندایدای دوره چهارم شورای اسلامی شهر ابهر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.