قیمت انواع خودروهای داخلی/ جدول

ابهر آنلاین: قیمت انواع خودروهای داخلی اعلام شد:

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ وانت باردو
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ SE سمند
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز LX سمند
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ LX سمند
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰  یورو ۴ LX سمند
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰          MUX سمند سورن
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی MUX سمند سورن
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی ELX سمند سورن
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰      با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن
۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند
۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ با داشبورد جدید EF7 سمند
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز EF7 سمند
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰   دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۶٫۵۶۷٫۰۰۰ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال
پژو پارس سال سفارشی
۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰   آپشن جدید ELX پژو پارس
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۷٫۲۰۷٫۰۰۰ ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده ای
۲۹٫۵۷۰٫۰۰۰ ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ E1 تندر
E1 تندر اتوماتیک
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر اتوماتیک
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن
۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول
۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۳۲
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۲
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۳۲
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۲
۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰  پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۴۱
LE پراید ۱۴۱
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۴۱
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۴۱
۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۱۱
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۱۱
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۱۱
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۱۱
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۱
۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰  پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۳۱
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۱
۱۶٫۷۷۴٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰   پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۳۱
۱۷٫۲۶۷٫۰۰۰ ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰   پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱
SL تیبا
۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ EX تیبا
LX تیبا
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ SX تیبا یورو ۴
۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C5
۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲
۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی
     MID نیسان قشقایی
سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۸۵٫۵۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول
۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
توقف تولید مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول
توقف تولید ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1
۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰ آی
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ J5 جی ای سی
۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ X60
۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ لوبو
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹
۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول
۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50
 FAW ون
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مینی بوس ایسوزو مدل سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰  MVM 530
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ هاچ بک / MVM 315
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ صندوقدار / MVM 315
چری ویانا
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹
پروتون ویرا
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ G5

منبع: مشرق

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.