خانه » اجتماعی » مهاجرت معکوس در استان زنجان بر اثر توسعه زیرساختها
مهاجرت معکوس در استان زنجان بر اثر توسعه زیرساختها

مهاجرت معکوس در استان زنجان بر اثر توسعه زیرساختها

imagesCAVVHW34

ابهر آنلاين: دریک تعریف کلی بازگشت مجدد مهاجران به موطن اصلی خود برای زندگی به دلایل گوناگون که مهمترین علت آن توسعه زیر ساخت‌ها و امکانات زیربنایی برای فعالیت‌های اقتصادی و پیشرفت فرهنگی وسیاسی درمنطقه مهاجرفرست می‌باشد، منجر به بروز پدیده مهاجرت معکوس می‌شود.
مهاجرت معکوس درکشورمان بیشتربه بازگشت مردم ازشهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و یا ازشهرها به مناطق روستایی مربوط می‌شود.
درچندسال اخیرزنجان دراین زمینه جز استانهایی بوده که توانسته است زمینه مهاجرت معکوس سه هزارخانوار را ازشهرهای استان به روستاها فراهم کند .
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان می گوید: در4 سال گذشته این 3 هزار خانواربویژه درشهرهای زنجان ، ابهر و طارم توانسته اند با تسهیلات درنظرگرفته شده وزمین هایی که بنیاد دراختیارشان قرارداده موجب رونق زندگی و روستاهای خالی ازسکنه استان شوند.
حاجی زاده می افزاید: از سه هزارمهاجرت معکوس استان زنجان یک هزارو562 مورد درشهرستان زنجان صورت گرفته است .
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان می گوید:مهاجرت معکوس به صورت انفرادی، گروهی وخود مالکی انجام می شود.درمهاجرت خودمالکی شخص زمین درروستا دارد وفقط بنیاد مسکن تسهیلات دراختیارفرد قرارمی دهداما درموارد دیگربنیاد زمین مورد نیاز برای اسکان وزراعت مهاجران راازمنابع طبیعی تهیه ودراختیار انها قرار می دهد
حاجی‏زاده می افزاید : استقبال دراستان زنجان بسیار خوب بوده است وبنیاد برای 7هزارواحد مسکن روستایی زمینه رافراهم واز منابع طبیعی مجوزلازم را تهیه کرده است .
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان می افزاید:تنها درسال 91 بیش ازهزارنفربه روستاها مهاجرت کرده اند.
کاظمی ، کارشناس مسکن روستایی می گوید: افزایش هزینه های شهری ، گرانی مسکن ونبود شغل درشهرها وفراهم شدن زمینه های ساخت وسازوافزایش تسهیلات درروستاها ازجمله علتهایی است که موجب شده مهاجرت معکوس رشد داشته باشد.
کاظمی می افزاید: مقاوم سازی واحدهای روستایی ازمواردی است که برای توسعه مهاجرت معکوس توجه به آن بسیارموثراست
این کارشناس مسکن روستایی می گوید: روستاها مراکز تولید و بهره‏وری هستند واگر زمینه فراهم شود رشد روستا وشهربه شکل مناسب صورت می گیرد وتعادل به هم نمی خورد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان می گوید:طرح بهسازی مسکن روستایی که 10 سال پیش اجرای آن آغازشددرترغیب روستائیان برای بازگشت به روستاها موثربوده است
حاجی زاده می افزاید: هم اکنون 56 درصد واحدهای روستایی استان نوسازی شده است بطوریکه از82 هزار545واحدمسکونی بیش از44 هزار واحد مقاوم سازی ونوسازی شده است.
اعطای وام 12 ونیم میلیونی با4 درصد بهره به روستائیان هم ازجمله حمایتهای دولت برای نوسازی مسکن های روستایی بوده است.
ارائه آموزش های فنی وحرفه ای وفراهم کردن اشتغال هم برای روستائیان درمهاجرت آنان بی تاثیرنبوده است
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان می گوید: با هدف افزایش اشتغال در روستاها ، ارتقاء مهارت روستائیان ، افزایش شاغلین در روستاها ، تولیدات کشاورزی ، توسعه آموزش های مهارتی و تشویق روستائیان فاقد مهارت جهت اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستائی سال گذشته بیش از879 هزارو652 نفرساعت به روستائیان فاقد مهارت آموزش های مهارتی ارائه شد .
جمعیت روستایی استان طبق آخرین سرشماری نفوس ومسکن کشور82 هزارنفرازجمعیت یک میلیون ودویست هزارنفری استان است.
حاجی زاده افزود :به ازای هرواحدمسکونی 7 میلیون تومان برای تشویق روستائیان درامرمقاوم سازی ونوسازی اختصاص یافته است که درحل مسائل روستائیان درمهاجرت موثر بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اعلام اینکه ثبت نام ازروستائیان علاقه مند به بازگشت به روستاها در استان به صورت فعال درحال انجام است افزود : تاکنون برای45 روستاثبت نام صورت گرفته است که شهرستان زنجان با 16 روستای ثبت نامی بیشترین جذب ثبت نامی مهاجرت معکوس را از بین 7شهرستان به خود اختصاص داده است
حاجی زاده افزود: درمجموع در 45 روستا 272 هکتارزمین برای 2هزارو286 خانوارتامین شده است.
نخستین مهاجرت معکوس دراستان زنجان به دستوراستانداردرسال 89 و ودذر31 استان انجام شد که درسال اول تنها 4نفر ازاین طرح استقبال کردنداما اکنون درسال چهارم بیش از3هزارنفرروستا رابه زندگی درشلوغی شهرترجیع داده اند
رونق کشاورزی وتوجه به اشتغال دراین بخش وجلوگیری ازمهاجرت بی رویه به شهرها درسایه گسترش مهاجرت معکوس می تواند آبادانی روستاها درسالهای آینده رقم زند.

انتهاي پيام

منبع: واحد مركزي خبر

هر گونه کپی برداری آزاد می باشد.