خانه » اخبار » مناسب سازی اداره ها شاخص مهم ارزیابی جشنواره شهید رجایی است
مناسب سازی اداره ها شاخص مهم ارزیابی جشنواره شهید رجایی است

مناسب سازی اداره ها شاخص مهم ارزیابی جشنواره شهید رجایی است

شهرام رجبی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به بازدیدهای میدانی از ساختمان های اداره های شهرستان ابهر، افزود: در این بازدیدها مناسب سازی هریک از اداره ها مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج بازدیدها بیشتر اداره ها وضعیت خوبی از این نظر برای معلولان نداشتند.
رئیس بهزیستی شهرستان ابهر تصریح کرد: در این بازدیدها ساختمان اداره ها از نظر درب های بازشو، سرویس های بهداشتی، رمپ و آسانسور مورد بررسی قرار گرفت.
این مسئول خاطرنشان کرد: در بین اداره های شهرستان ابهر، اداره استاندارد بالاترین امتیاز مناسب سازی را به خود اختصاص داد که تمامی موارد استاندارد در این زمینه از درب ورودی، زنگ داخل سرویس بهداشتی، توالت فرنگی، آسانسور، ارتفاع پله ها و سایر موارد لحاظ شده بود و از ۳۰ امتیاز این بازدید موفق به کسب امتیاز کامل شد.
رجبی ابراز کرد: با این وجود اداره هایی بودند که از ۳۰ امتیاز ۲٫۵ امتیاز دریافت کردند به طوری که حتی در صورت بروز مشکل، کارمندان این اداره ها نیز به سختی در آن تردد خواهند کرد.
وی تاکید کرد: در اداره هایی که جانبازان و معلولان تردد می کنند انتظار بیشتری برای مناسب سازی داریم بطور مثال در بنیاد شهید سطح شیبدار این اداره شیب تندی دارد و برای سرویس های بهداشتی در اعتبارات جدید نصب توالت فرنگی مد نظر قرار گیرد.
رئیس بهزیستی شهرستان ابهر بیان کرد: بسیاری از اداره هایی که ساختمان جدید آن ها در حال احداث است موارد لازم را قبل از اتمام کار مد نظر قرار دهند بطور مثال در اداره بهزیستی ابهر در هنگام ساخت آسانسور پیش بینی نشده بود که بعدها این اداره برای نصب آسانسور متحمل هزینه شد.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب مناسب سازی در برخی اداره ها، خاطرنشان کرد: در مجموع در اداره های شهرستان وضعیت مطلوبی از نظر مناسب سازی برای معلولان، را شاهد نیستیم.
وی تصریح کرد: رئیسان بانک ها برای تکریم جانبازان و معلولان و سالمندان، مناسب سازی بانک ها را مد نظر قرار دهند.
۷۳۲۴/۶۰۸۵

هر گونه کپی برداری آزاد می باشد.