انتصاب سرپرستي درمانگاه تامين اجتماعي سهوردي خدابنده

دكتر عباسعلي معصومي بعنوان سرپرست درمانگاه سهروردي شهرستان خدابنده منصوب شد به گزارش روابط عمومي مديريت درمان استان زنجان طي حكي از سوي دكتر محمدي مدير درمان استان زنجان  دكتر عباسعلي معصومي به عنوان سرپرست درمانگاه سهروردي تامين اجتماعي شهرستان خدابنده معرفي شد

667023

دكتر محمدي در اين ابلاغ برنامه ريزي مطلوب در چارچوب ضوابط و مقررات و بكارگيري بهينه از منابع و امكانات ، هدايت اصولي زيرمجموعه ، ارائه خدمات بهينه به جامعه شريف بيمه شدگان ، تحقق اهداف سازماني و انجام مسئوليت محوله را از سرپرست جديد اين مركز درماني خواستار  شده است

ممکن است شما دوست داشته باشید