اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۳۶ هجری قمری به افق شهرستان ابهر با یک دقیقه احتیاط

 

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ۰۴:۰۶:۰۸ ۰۵:۵۶:۲۲ ۱۳:۱۵:۰۳ ۲۰:۳۳:۴۳ ۲۰:۵۳:۵۵ ۰۰:۱۹:۵۵
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۰۴:۰۶:۲۴ ۰۵:۵۶:۳۷ ۱۳:۱۵:۱۶ ۲۰:۳۳:۵۴ ۲۰:۵۴:۰۵ ۰۰:۲۰:۰۹
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۰۴:۰۶:۴۲ ۰۵:۵۶:۵۳ ۱۳:۱۵:۲۹ ۲۰:۳۴:۰۲ ۲۰:۵۴:۱۴ ۰۰:۲۰:۲۲
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ ۰۴:۰۷:۰۲ ۰۵:۵۷:۱۰ ۱۳:۱۵:۴۲ ۲۰:۳۴:۰۹ ۲۰:۵۴:۲۰ ۰۰:۲۰:۳۵
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ ۰۴:۰۷:۲۵ ۰۵:۵۷:۲۹ ۱۳:۱۵:۵۴ ۲۰:۳۴:۱۵ ۲۰:۵۴:۲۵ ۰۰:۲۰:۵۰
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۴:۰۷:۵۰ ۰۵:۵۷:۵۰ ۱۳:۱۶:۰۷ ۲۰:۳۴:۱۹ ۲۰:۵۴:۲۸ ۰۰:۲۱:۰۴
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ ۰۴:۰۸:۱۸ ۰۵:۵۸:۱۱ ۱۳:۱۶:۱۹ ۲۰:۳۴:۲۱ ۲۰:۵۴:۳۰ ۰۰:۲۱:۱۹
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ ۰۴:۰۸:۴۷ ۰۵:۵۸:۳۴ ۱۳:۱۶:۳۱ ۲۰:۳۴:۲۱ ۲۰:۵۴:۲۹ ۰۰:۲۱:۳۴
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۰۴:۰۹:۱۹ ۰۵:۵۸:۵۹ ۱۳:۱۶:۴۳ ۲۰:۳۴:۲۰ ۲۰:۵۴:۲۷ ۰۰:۲۱:۴۹
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۰۴:۰۹:۵۴ ۰۵:۵۹:۲۴ ۱۳:۱۶:۵۵ ۲۰:۳۴:۱۷ ۲۰:۵۴:۲۳ ۰۰:۲۲:۰۵
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ ۰۴:۱۰:۳۰ ۰۵:۵۹:۵۱ ۱۳:۱۷:۰۷ ۲۰:۳۴:۱۲ ۲۰:۵۴:۱۷ ۰۰:۲۲:۲۱
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۰۴:۱۱:۰۸ ۰۶:۰۰:۱۹ ۱۳:۱۷:۱۸ ۲۰:۳۴:۰۶ ۲۰:۵۴:۰۹ ۰۰:۲۲:۳۷
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۴:۱۱:۴۹ ۰۶:۰۰:۴۸ ۱۳:۱۷:۲۹ ۲۰:۳۳:۵۸ ۲۰:۵۳:۵۹ ۰۰:۲۲:۵۳
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۴:۱۲:۳۱ ۰۶:۰۱:۱۸ ۱۳:۱۷:۳۹ ۲۰:۳۳:۴۸ ۲۰:۵۳:۴۸ ۰۰:۲۳:۰۹
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۴:۱۳:۱۶ ۰۶:۰۱:۵۰ ۱۳:۱۷:۵۰ ۲۰:۳۳:۳۶ ۲۰:۵۳:۳۴ ۰۰:۲۳:۲۶
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۴:۱۴:۰۲ ۰۶:۰۲:۲۲ ۱۳:۱۷:۵۹ ۲۰:۳۳:۲۲ ۲۰:۵۳:۱۹ ۰۰:۲۳:۴۲
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ ۰۴:۱۴:۵۰ ۰۶:۰۲:۵۵ ۱۳:۱۸:۰۹ ۲۰:۳۳:۰۷ ۲۰:۵۳:۰۲ ۰۰:۲۳:۵۸
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ۰۴:۱۵:۳۹ ۰۶:۰۳:۳۰ ۱۳:۱۸:۱۸ ۲۰:۳۲:۵۰ ۲۰:۵۲:۴۳ ۰۰:۲۴:۱۴
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ ۰۴:۱۶:۳۱ ۰۶:۰۴:۰۵ ۱۳:۱۸:۲۷ ۲۰:۳۲:۳۱ ۲۰:۵۲:۲۲ ۰۰:۲۴:۳۱
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۰۴:۱۷:۲۳ ۰۶:۰۴:۴۱ ۱۳:۱۸:۳۵ ۲۰:۳۲:۱۱ ۲۰:۵۲:۰۰ ۰۰:۲۴:۴۷
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۰۴:۱۸:۱۸ ۰۶:۰۵:۱۸ ۱۳:۱۸:۴۳ ۲۰:۳۱:۴۹ ۲۰:۵۱:۳۵ ۰۰:۲۵:۰۳
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ ۰۴:۱۹:۱۳ ۰۶:۰۵:۵۶ ۱۳:۱۸:۵۰ ۲۰:۳۱:۲۵ ۲۰:۵۱:۰۹ ۰۰:۲۵:۱۹
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ۰۴:۲۰:۱۱ ۰۶:۰۶:۳۵ ۱۳:۱۸:۵۷ ۲۰:۳۰:۵۹ ۲۰:۵۰:۴۱ ۰۰:۲۵:۳۵
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۰۴:۲۱:۰۹ ۰۶:۰۷:۱۴ ۱۳:۱۹:۰۳ ۲۰:۳۰:۳۲ ۲۰:۵۰:۱۱ ۰۰:۲۵:۵۰
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ ۰۴:۲۲:۰۸ ۰۶:۰۷:۵۵ ۱۳:۱۹:۰۹ ۲۰:۳۰:۰۳ ۲۰:۴۹:۴۰ ۰۰:۲۶:۰۵
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ ۰۴:۲۳:۰۹ ۰۶:۰۸:۳۵ ۱۳:۱۹:۱۵ ۲۰:۲۹:۳۳ ۲۰:۴۹:۰۶ ۰۰:۲۶:۲۱
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ ۰۴:۲۴:۱۱ ۰۶:۰۹:۱۷ ۱۳:۱۹:۲۰ ۲۰:۲۹:۰۱ ۲۰:۴۸:۳۱ ۰۰:۲۶:۳۶
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ ۰۴:۲۵:۱۴ ۰۶:۰۹:۵۹ ۱۳:۱۹:۲۴ ۲۰:۲۸:۲۶ ۲۰:۴۷:۵۵ ۰۰:۲۶:۵۰
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ۰۴:۲۶:۱۷ ۰۶:۱۰:۴۲ ۱۳:۱۹:۲۸ ۲۰:۲۷:۵۱ ۲۰:۴۷:۱۶ ۰۰:۲۷:۰۴
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۰۴:۲۷:۲۲ ۰۶:۱۱:۲۵ ۱۳:۱۹:۳۱ ۲۰:۲۷:۱۳ ۲۰:۴۶:۳۶ ۰۰:۲۷:۱۷
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۰۴:۲۸:۲۷ ۰۶:۱۲:۰۸ ۱۳:۱۹:۳۴ ۲۰:۲۶:۳۴ ۲۰:۴۵:۵۴ ۰۰:۲۷:۳۰

منبع : http://azoon.ir/owghat-shahrestan/Zanjan/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1/687/

 

تهیه و تنظیم – محمود دودانگه

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
 1. افضل کشاورز امامی می گوید

                                                          بسمه تعالی
     با سلام و خسته نباشین
     حضور شهردار محترم شهرستان ابهر
     بنده ساکن شناط بالا هستم ورودیهای شهرخیلی خوب شده وبابت زحماتی که کشیدین دستون درد
     نکنه خدا ازتون راضی باشه,من یه نظری داشتم در مورد پیاده روی سمت منازل  مسکونی که اگه 
     کاشی یا سنگ فرش بشه خیلی زیبا میشه بنا به نظر خودتون و یه نظر دیگه ای هم دارم در مورد
     خانه ای که در وسط خیابان استاد شهریاری واقع در ورودی شهر که مانع  زیبایی  ورودی  شهر        شده از طرف دیگه هم اینکه دارن وسط خیابان زندگی میکنن چون خونه وسط خیابان است که اگه 
     این دو مشکل با زحمات شهردار محترم شهرستان ابهر درست بشه خیلی خوب میشه , ممنونم از
     زحماتتون با تشکر.
     

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.