خانه » اجتماعی » یک گرگ ۱۰۰ گوسفند را در علی بلاقی ابهر درید!
یک گرگ ۱۰۰ گوسفند را در علی بلاقی ابهر درید!

یک گرگ ۱۰۰ گوسفند را در علی بلاقی ابهر درید!

ابهرآنلاین: یک گرگ با حمله به گله گوسفندان در منطقه علی بلاغی ابهر تعداد ۱۰۰ گوسفند را تلف کرد.http://AbharOnline.org/wp-content/uploads/2013/05/9u0o7fzsg5onill9i.jpg

 

به گزارش ابهرآنلاین، این گله دارای ۳۰۰ راس گوسفنده بوده است که ۱۰۰ راس آن توسط گرگ دریده شد.

گرگ از دریچه سقف طویله به محل نگهداری گوسفندان راه پیدا کرد و با حمله به گوسفندان تعداد ۱۰۰ راس از آنها را تلف کرد.

هر گونه کپی برداری آزاد می باشد.