سعی کنیم برای خود و جامعه آدم مفیدی باشیم

samr

وينستون چرچيل می‌گوید: عيب جامعه اين است كه همه می‌خواهند آدم مهمي باشند ولی هيچ كس نمی‌خواهد فرد مفيدي باشد.

من نمی‌خواهم بگویم که چرچیل در تمام دوران اقتدارش انسان به تمام معنی بوده است اما می‌خواهم بگویم که به عنوان آدمی اندیشه ورز که تمام توان خود را برای سربلندی ملت خویش بکار گرفته و تمام دنیا را از سوراخ سوزنی عبور داده تا مردم تحت مدیریتش را به رفاه و آسایش برساند اگر در نزد من دارای احترام و موقعیت ارزشمندی نباشد (چون دراثر مدیریت سیاسی او وحزبی که او سردمداریش را داشته مخصوصا در جنگ جهانی دوم کشور من هم متضرر شده است) برای مردمش و دیگرانی که علم ومهارت استفاده از تجارب تاریخی را بزرگ ومحترم است ودلیل این بزرگی و احترام آمیز بودن شخصیتش هم در افکار و اندیشه هایی است که ازاو باقی مانده است.

مثلا اگربه همان موضوع تیتر مطلب که کلامی از چرچیل است توجه نمایید آیا همین امروز مشکل عمده وساختاری جامعه ما را در همین نمی‌بینید وباورنمی کنید که ما هر چه مشکل داریم از همین علاقه­مندی عمومی ما به تلاش و تکاپو برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر حتی بدون اتکا به هنر ومهارت یافتن است .

به راستی جایی که فردی توان اداره کردن خانواده خود را ندارد و یا حتی قادر نیست خودش را مطابق با رسالت انسانی و اهداف خلقت در مسیر کار برای تعالی انسان و به جا آوردن وظایف قرار دهد ومی آید کاندیدای ریاست جمهوری و یا شورای شهر و روستا می گردد تا در شرایطی که سرعت تحولات و تغییرات علمی وعملی به ثانیه رسیده است سرنوشت ملتی را بدست گیرد آیا مصداق همین خواستاری برای مهم شمرده شدن نیست.

آیا همین افراد نمی توانند با کمی گذشت و قبول این واقعیت که کارشان و هنرشان نیست که وارد این عرصه شوند تنها دنبال این باشند که آدم مفیدی برای جامعه بشوند وبکاری بپردازند که هنر، دانش و مهارتش را دارند؟

ولی حیف که نرود میخ آهنین درسنگ و از این روست که اروپایی چهار نعل از طریق پرداختن به کاری که درتخصص اوست به سوی کاستن از میزان صدمه به طبیعت می‌تازد ومن وما با به دنبال کارهای مهم گشتن و رها کردن وظیفه‌ای که داریم طبیعت را برای استمرار آقایی خود قربانی می‌کنیم.

حسن اسدی

برگرفته از وبلاگ ثمر ابهر http://samr.blogfa.com

ممکن است شما دوست داشته باشید