خانه » اخبار » ۲۶ مهرماه و اخبار کرونایی استانها
۲۶ مهرماه و اخبار کرونایی استانها

۲۶ مهرماه و اخبار کرونایی استانها

دکتر نمکی چهارشنبه هفته گذشته به خبرنگاران گفت که با توجه به جهش ویروس کرونا و زنگ خطر گسترش بیشتر آن هیچ راهی جز اعمال محدودیت بیشتر و اعمال جرایم برای افرادی که اصول بهداشتی را مراعات نمی کنند، نداریم زیرا این افراد حقوق شهروندی و سلامت دیگران را تهدید می کنند.

هر گونه کپی برداری آزاد می باشد.