خانه » تاریخ » معرفی موزه باستان شناسی ابهر
معرفی موزه باستان شناسی ابهر

معرفی موزه باستان شناسی ابهر

یکی از آثار تاریخی و ارزشمند ابهر در قسمت جنوب شهر، درانتهای خیابان۱۷شهریور درمیدان پیر قرار گرفته است.

ساخت این بنا به قرن های ششم تا هشتم هجری قمری نسبت داده می شود.

این بنا متعلق به مولاناقطب الدین ابهری معروف به پیراحمد زهرنوش،سر سلسله صوفیان و محدثی صاحب کمال که مریدان خود را در این محل ارشاد می کرده است.دلیل شهرت او به پیرزهرنوش بنا به روایتی پیر احمد زهرنوش،زهر را چون شربت می نوشد و پیش از نوشیدن زهر سماع مردانه به راه می انداخت و وقتی شور بالا می گرفت هیچ چیز در او کارگر نبود.

گنبد آجری شکل آن محصور در میدان، منتظر شماست تا پرده از راز پلان چهارطاقی که با ایجاد شکست در جزء ها،به بنا۲۰وجهی تبدیل شده بردارد و گنبد زیبایی را به نمایش بگذارد که به گفته کارشناسان:این گنبد همانند گنبدهای دوران سلجوقی استوار شده و با گنبدهای مسجد جامع قروه شهرستان ابهرومسجد جامع سجاس قابل مقایسه است.

این بنا که در سالیان گذشته رو به ویرانی گذاشته بود، در دهه‏‌‏ی ۱۳۶۰ به همت اداره‏‌‏ی ارشاد ابهر و با همکاری گروه باستان شناسی سلطانیه مرمت گردیده است.

این بنا در تاریخ۱ مهر ۱۳۵۳ثبت ملی ایران شده است،فضای داخل آرامگاه امروزه به موزه باستان شناسی تبدیل شده است(سال۱۳۹۰) این موزه یکی از موزه های غنی و ارزشمند استان زنجان می باشد که از هزاره دوم تا دوره قاجار آثاری متنوعی در آن نگهداری می شود.

هر گونه کپی برداری آزاد می باشد.