خانه » اخبار » پایان شیرین قصه تلخ یک زندگی
پایان شیرین قصه تلخ یک زندگی

پایان شیرین قصه تلخ یک زندگی

از زمانی که عضوی از انسان با موفقیت به انسانی دیگر پیوند زده شد نزدیک به ۲ قرن می‌گذرد. نخستین بار در سال ۱۸۲۳ بود که اولین پیوند بافت پوست با موفقیت در آلمان انجام شد. از آن زمان تا به امروز با پیشرفت دانش پزشکی، امکان اهدا و پیوند بیشتر اندام‌های داخلی و بافت‌های بدن، در شرایطی که در بدن قابلیت ادامه کار نداشته باشد، انجام می‌شود.  

هر گونه کپی برداری آزاد می باشد.