خانه » اجتماعی » تاثير تبليغات رسانه بر نحوه و ميزان مصرف مخاطب
تاثير تبليغات رسانه بر نحوه و ميزان مصرف مخاطب

تاثير تبليغات رسانه بر نحوه و ميزان مصرف مخاطب

تبليغات در جامعه مصرفى تا مغز استخوان آدم نفوذ مى¬كند، انواع و اقسام روش¬هاى مختلف ابداع مى¬شود تا با انعكاس تبليغات گوناگون خصوصى¬ترين لحظات زندگى آدمى را به تسخير درآورند. اينجاست كه مى توان از تبليغ به مثابه واسطه اى ياد كرد كه در حد فاصل واقعيت با ذهن ما جاى مى¬گيرد تا با درگير شدن در رفتار آگاهانه آدمى، جهت دهى خاصى به سليقه او بدهد تبليغات در سطح جامعه ما به حوزه خريد كالاها محدود نمانده و اخيراً به ساير فعاليت هاى روزمره نيز سرايت كرده است. دامنه اين فعاليت به ارزش ها و اخلاقيات آدمى نيز رسيده است. گسترش و ابداع انواع روش هاى تبليغى در زندگى روزمره ما حكايتى است از پيچيده تر شدن و در نتيجه ضرورى تر شدن آن. تبليغ شدن و در تبليغ ديده شدن دو عمل متفاوت در يک راستا هستند كه به كنش و واكنشى توأمان نياز دارند. بخش عمده اى از زندگى روزمره ما به صورت تلاش نامحسوس در حد فاصل اين دو رفتار باقى مانده است مخاطب نيز واجد ويژگى هايى است كه هر آن مى تواند براى خود حوزه اى از مقاومت را ترسيم كند و در پناه آن قرار گيرد.

هر گونه کپی برداری آزاد می باشد.