تاثیر تبلیغات رسانه بر نحوه و میزان مصرف مخاطب

تبلیغات در جامعه مصرفى تا مغز استخوان آدم نفوذ مى¬کند، انواع و اقسام روش¬هاى مختلف ابداع مى¬شود تا با انعکاس تبلیغات گوناگون خصوصى¬ترین لحظات زندگى آدمى را به تسخیر درآورند. اینجاست که مى توان از تبلیغ به مثابه واسطه اى یاد کرد که در حد فاصل واقعیت با ذهن ما جاى مى¬گیرد تا با درگیر شدن در رفتار آگاهانه آدمى، جهت دهى خاصى به سلیقه او بدهد تبلیغات در سطح جامعه ما به حوزه خرید کالاها محدود نمانده و اخیراً به سایر فعالیت هاى روزمره نیز سرایت کرده است. دامنه این فعالیت به ارزش ها و اخلاقیات آدمى نیز رسیده است. گسترش و ابداع انواع روش هاى تبلیغى در زندگى روزمره ما حکایتى است از پیچیده تر شدن و در نتیجه ضرورى تر شدن آن. تبلیغ شدن و در تبلیغ دیده شدن دو عمل متفاوت در یک راستا هستند که به کنش و واکنشى توأمان نیاز دارند. بخش عمده اى از زندگى روزمره ما به صورت تلاش نامحسوس در حد فاصل این دو رفتار باقى مانده است مخاطب نیز واجد ویژگى هایى است که هر آن مى تواند براى خود حوزه اى از مقاومت را ترسیم کند و در پناه آن قرار گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.