6 هزار واحد مسکونی مهر به متقاضیان زنجانی واگذار شد

ابهرآنلاین: 6 هزار و 44 واحد مسکونی مهر به متقاضیان استان زنجان واگذار شد

برای این تعداد واحد مسکونی 260 میلیارد تومان از آورده متقاضیان و تسهیلات دولتی هزینه شد.
مدیرکل اداره راه و شهرسازی زنجان گفت: 4 هزار واحد از مسکن های واگذار شده در شهرهای بیشتر از 25 هزار نفر، 627 واحد در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر و هزار و 417 واحد هم در بافت فرسوده شهری واگذار شد. مسکن مهر
واحدهایی که امروز کلید آنها به دست صاحبانش داده شد، در متراژ 75 مترمربع و در شهرهای زنجان، ابهر، قیدار و خرمدره ساخته شد.
از آغاز تحویل مسکن مهر در استان زنجان 67 هزار واحد شهری و روستایی ساخته و تحویل متقاضیان شده است.
10هزار و 721 واحد با پیشرفت 60 درصدی در استان درحال ساخت است که با آماده سازی آنها همه مسکن ها تا پایان سال 93 واگذار می شود.
آقای باباپور افزود: درمجموع مسکن مهر شهری و روستایی در استان از سال 84 تاکنون بیش از 2 هزار و 319 میلیارد تومان هزینه دربرداشته است. کل سهمیه استان زنجان 78 هزار واحد مسکونی مهر است.

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید