Take a fresh look at your lifestyle.

ماندلا؛ یک زندگی وقف برابری

انسان‌های بزرگ تبعیض را بر نمی‌تابند، آن‌ها تحمل دیدگاه غیر انسانی به انسان را ندارند. مهم نیست مبنای تبعیض نژاد باشد، جنسیت، دین و یا هر چیز دیگر. تبعیض کشتن روح انسانی انسان است. آن‌ها که مدافع تبعیض هستند، نه انسان را می‌شناسند نه تاریخ را و نه علم را، و بر همین قیاس نه برای انسان ارزش قائل هستند نه برای تاریخ و نه برای علم. مروجان و مدافعان تبعیض با کشیدن حصاری به دور افرادی محدود، گروه اقلیتی را می‌سازند که اکثریتی الزاماً در بیرون این دایره قرار خواهند گرفت.

نلسون ماندلا

آن‌ها که بزرگند و تبعیض ناپذیر، گاهی بیرون دایره بودن برایشان به معنی یک عمر مبارزه و یک عمر بودن در زندان است. نلسون ماندلا می‌گوید: «هیچ جایی به اندازه زندان نمی‌تواند سیاست‌های یک کشور را به شما بشناساند.» این سخن کسی است که یک زندگی را وقف برابری انسان‌ها کرده است و تاوان این تلاش خستگی ناپذیر سپری کردن حدود سه دهه در زندان است.

تاریخ انسان را می‌سازد و انسان تاریخ را. ماندلا یکی از کسانی است که تاریخ را ساخت، آن را باز تعریف کرد و مسیر دیگری برای تاریخ تعیین کرد. اکنون دیگر برابری نژادی نه یک شعار که اصل پذیرفته و مطالبه به حقی است که نه فقط سیاه پوستان، بلکه همه آزادی خواهان دنیا آن را پذیرفته و برای تحقق آن تلاش می‌کنند.

ماندلا از میان ما رفت. این رفتن جهان را به یاد تلاش‌هایی انداخت که برای تحقق برابری انسان‌ها و زندگی بهتر صرف شده است. ماندلا ثابت کرد تلاش برای رفع تبعیض به نتیجه خواهد رسید. او توانست نظامی نابرابر را فرو ریزد و نظامی مبتنی بر برابری جایگزین آن سازد. او ثابت کرد برای رفع تبعیض باید آرمانی انسانی، عزمی راسخ و تلاشی مستمر داشت هر چند بهای آن وقف یک زندگی برای برابری باشد.

محمد حسنخانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.