پيشنهاد جايگزين براي شعار «مرگ بر آمريکا»

ابهرآنلاین: با توجه به اتفاقات اخیر در رابطه ایران و آمریکا و ایجاد چشم انداز مثبت برای برقراری روابط بین دو کشور، شعار «مرگ بر آمریکا» که در طول سالهای بعد از انقلاب همواره یکی از محوری ترین شعارهایی مردم ایران بوده است، اکنون مانعی جدی در برقراری رابطه دو کشور است، «هادی وکیلی» سرمقاله نویس روزنامه ابتکار در شماره امروز این روزنامه پیشنهاد جایگزین برای این شعار داده است.مرگ بر آمریکا

هر گاه بحث روابط ايران و آمريکا مطرح مي‌شود و ديپلماسي مجال مي‌يابد، در داخل گروهي دغدغه ي شعار «مرگ بر آمريکا» پيدا مي‌کنند و گويا که با آيه اي از قرآن روبرو هستند و تغيير آن بدست آدم عادي را نشايد. بر اين اساس دل آشوب مي‌شورند و اصل موضوع را به کل زير سؤال مي‌برند. اينان فرضشان يکسان انگاري شعار «مرگ بر آمريکا» با انقلابي گري است که اگر از حجم اين شعار کاسته شود گويا بر غيرت انقلابي شان کاسته شده است.

ضرورت تجديد نظر در اين شعار پيشينه ي طولاني يافته است. آنچنانکه خاطرات مکتوب حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني نشان مي‌دهد در سال 62 به دستور امام (ره) بنا شد که شعار «مرگ بر آمريکا و روسيه» از تريبون‌هاي رسمي پخش نشود ولي همان خاطرات هم گوياي اين است که مقاومت عده اي همواره مانع اين تجديد نظر بوده است.

اين در حالي است که مطابق آيه شريفه 108 سوره مبارکه انعام، ما مجاز به دشنام گويي به کفار نيستيم. خداوند مي‌فرمايد: «کساني که غير خدا را مي‌خوانند دشنام ندهيد، مبادا آنها نيز از روي ظلم و جهل خدا را دشنام دهند. اين گونه براي هر امتي عملشان را زينت داديم.»

واژه ي آمريکا در برگيرنده يک ملت با تکثر قوميت و پيشينه ي تاريخي و فرهنگي است. آنچنانکه دولت آن کشور بر آمده از رأي اکثريت مردم آن سرزمين است بنابراين شعار کلي مرگ بر آمريکا در واقع يعني مرگ بر يک ملت با آنهمه تکثر و پيشينه ي تاريخي آن و دولتي که بر آمده از رأي مردمانش مي‌باشد.

ولي بسيار بعيد است که هيچ ايراني راضي باشد اينگونه کلي و مبهم آرزوي مرگ و نفرين براي ملت ديگري را داشته باشد. ملت ايران در طول هشت سال بهترين جوانان خود را در جنگي که صدام ديوانه آغاز کرد تقديم نمود و خسارات مالي و معنوي بيشماري را پرداخت نمود. ولي هيچگاه حاضر نشد «مرگ بر عراق» سر دهد و همواره آرزوي مرگ براي صدام کرد و خداوند هم اجابت نمود.

بي شک منظور شعار دهندگان «مرگ بر آمريکا»، ملت آمريکا و تاريخ و حتي دولت آن کشور نيز نمي‌باشد بلکه صفتي به نام خوي استکباري، مراد است که بديهي است بخش مهمي از مردم آمريکا نيز از خوي استکباري متنفرند. ولي واژه آمريکا مساوي با استکبار نيست.

جالب است که خداوند دقت در انتخاب واژه را به مؤمنين گوشزد کرده است. در آيه 104 سوره مبارکه بقره خطاب به مؤمنين مي‌فرمايد: «لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا…» زيرا «راعنا» هم به معناي «ما را مهلت بده» و هم به معناي «ما را تحميق کن» آمده است. اما واژه «انظرنا» فقط يک معني دارد خداوند در اين آيه مؤمنين را به دقت در انتخاب واژه‌ها امر مي‌کند و از واژه‌هاي که باعث سوء استفاده مي‌شود پرهيز مي‌دهد.

اگر منظور از شعار «مرگ بر آمريکا» مبارزه با سلطه طلبي و خوي استکباري است نبايد واژه‌هاي انتخاب کرد که موجب سوء تفاهم و باعث تحقير يک ملت و موجب تقابل فرهنگ‌ها و دو ملت شود و آيا بهتر نيست بجاي شعار مجهول و مبهم و بهانه ساز «مرگ بر آمريکا» بگوئيم مرگ بر استکبار؟

مرگ بر استکبار خواست حتمي ملت آمريکا نيز هست آنچنان که توهين به هويت و ملت آمريکا نيست. ملت فرهنگي بايد در تبراي خود فرهنگي عمل کند آنچنانکه در تولايش پيشرو و قابليت الگو دهي را دارد. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود شعار مرگ بر استکبار جايگزين شعار مرگ بر آمريکا شود.اين شعار هر استکباري چه شخصي و چه حقوقي، خواه شرقي و خواه غربي، استکبار امروزي و استکبار فرداها را نيز شامل مي‌شود و طعنه به فرهنگ و هويت ملت‌ها هم نخواهد بود.

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید