خانه » اخبار » استان زنجان در جمع آوری زکات پیشتاز است
استان زنجان در جمع آوری زکات پیشتاز است

استان زنجان در جمع آوری زکات پیشتاز است

ابهرآنلاین: استان زنجان بویژه شهرستان خدابنده جزء استانها و شهرهای پیشتاز و برتردرجمع آوری زکات است.

واحد مرکزی خبر: گندم ، جو وکشمش یعنی منابع اصلی که زکات برآنها تعلق می گیرد دراستان زنجان هم جزعمده ترین محصولات کشاورزی و باغی است که تولید می شود.

زکات
285هزار هکتار اراضی زیرکشت گندم با میزان تولید259 هزار تن ،49 هزار هکتاراراضی جو با میزان تولید 47 هزار تن و تولید220 هزار تن انگورکه 30 هزار تـن کشـمش را هم به بازار عرضه می کند
نشان از پربرکت بودن بخش کشاورزی دراستان زنجان و در راستای آن جذب زکات است.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان دراین زمینه می گوید:زنجان همواره درجمع آوری زکات درکشور پیشقدم بوده و با توجه به منابع ارزشمند طبیعی استان ظرفیت 20 میلیارد تومانی درجمع آوری زکات رادارست.
حسنلو می افزاید: درکنارظرفیت جذب زکات پیش بینی شده ، بسیارحائز اهمیت است که استان زنجان
با ارائه آموزشها ، تبلیغ ، اعزام مبلغین دینی به شهرستانها وروستاها درفصل کشت وبرداشت واستفاده بهینه ازظرفیت مساجد در مناطق مختلف در 6 ماهه نخست امسال توانست میزان جذب زکات را 30بـرابــر بالاتر از برنامه پیش بینی شده سال جذب کند.
وی می گویـد : تا پایان سال قرار بود 3 میلیارد و 800 میلیون تومان زکات جذب شود که استان زنجان تاکنون که تنها 6ماه ازسال گذشته است این رقم را به 5 میلیارد و800 میلیون تومان رسانده است.
جباری کارشناس مسئول جمع آوری زکات کمیته امداداستان هم می گوید:شهرستان خدابنده بیشترین ظرفیت زکات ، ابهر بیشترین جذب در زمینه زکات رادارست و برای استفاده و بهره گیری از زکــات پرداختی باید آموزشها درزمینه دینی افزایش یابد.
وی می افزاید: اجرای طرح احسان کشاورز هم ازطرحهایی است که امسال برای نخستین بار و با توجه
به ظرفیت استان در شهرستانهای مختلف در برنامه کاری شورای زکات استان مطرح شد و طبق این طرح احسان کشاورز در شهرستان طارم و در زمینه تولید زیتون اجرا می شود.
جباری می گویـد : طرح احسان کشاورز جزء زکات مستحبی محسوب می شود و شورای زکات زنجان
قصد دارد باتبلیغ دراین خصوص والبته همراهی مسئولان شهرستان کشاورزان وباغداران طارمی را بـه
این امرخداپسندانه تشویق کند.
زنگنـه مدیر جهادکشاورزی شهرستان طارم می گوید : هزار و 500 خانوار طارمی بهره بردار زیتـون
محسوب می شوند و باکارروی 18هزار هکتار باغ زیتون سالانه30 درصد زیتون کشور را تولید می کنند.
ولیزاده دبیر شورای زکات استان هم می گویـد : سیاستهای تشویقی و توجه به این امر هم درافـزایش
جذب زکات عامل مهمی است که دراین راستا پارسال شورای زکات استان 750 میلیون تومان در زمینه سیاست های تشویقی به روستائیان کمک کرده است.
اعطای مبلغی خاص ازسوی شورای زکات درکنار پرداختی های روستاییان برای انجام امور عام المنفعه
و بویژه عمرانی مانند ساخت پل وموارد دیگر سیاست تشویقی زکات محسوب می شود.
زکات جمع شده برای فعالیت های عمرانی ازجمله ساخت مساجد وحسینیه ها ، کمک به ایتام ، تـهیــه جهزیه نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد وآزادی زندانیان جرائم غیرعمد هزینه می شود که ضـمن ایجاد تعادل و برقراری عدالت موجب پیشرفت و آبادانی هر منطقه هم می شود.
حسنلو معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استانزنجان می گوید : شهرستان خدابنده با 12 میلیارد و538 میلیون ریال زکات بیشترین مبلغ زکات دراستان رابه خـود اختصاص داده بود.
خدابنده درزمینه جمع آوری زکات پنجمین شهرستان کشور محسوب می شود .
پارسال 4 میلیارد و 442 میلیون ریال زکات در استان زنجان جمع آوری شدکه39 میلیارد و 805 میلیون ریال از این میزان زکات برای 46 طرح احداثی و 193پروژه تـکمیـلی ، مرمت و بهسازی هزینـه شد.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان می گوید: پارسال از زکات جمع آوری شده 5 میلـیـاردو500 میلیون ریال هم به صورت هزینه های کمک درمانی، حمایتهای تحصیلی ،آزادی زندانیان غیرعمد
و تهیه جهزیه برای نیازمندان اختصاص یافته بود .
زکات تشویقی برای اجرای طرحهای عمرانی هم 500 میلیون تومان بود.
حسنلو می افزاید: هرچه میزان جذب زکات را افزایش دهیم بـه همان میزان محرومیت را در مناطق مختلف کاهش خواهیم داد.
زکات ازارزشهای دینی است که 32 بار این واژه در قرآن کریم بیان شـده اسـت.
موقعیت مناسب استان زنجان در بخش کشاورزی و تولید محصولات باغی و زراعی زمینه را برای اجرای برنامه های مناسب درحوزه زکات فراهم کرده است.
مـعاون مـشارکتهای مردمی کمیته امداد استان می گوید: نهادینه شدن فرهنگ انفاق و نیکوکاری در
جامعه که از رویکردهای مهم کمیته امداد است با اجرای برنامه های نو و تبلیغی ازسوی شورای زکات استان زنجان بیش ازپیش تحقق خواهد یافت.

انتهای پیام/

هر گونه کپی برداری آزاد می باشد.