خانه » اجتماعی » جلب اعتماد مردم از طریق «قانون مداری» و «کارآمدی»
جلب اعتماد مردم از طریق «قانون مداری» و «کارآمدی»

جلب اعتماد مردم از طریق «قانون مداری» و «کارآمدی»

دکتر کرمی

دکتر کرمی

رئیس حراست کل شهرداری تهران در اولین جلسه شورای مدیران حراست امور مناطق شهردارى تهران در سال ۹۸ گفت: با این اعتقاد که در خط مقدم جبهه دفاع از کشور قرار داریم، باید با تمام توان با ریشه هاى فساد که به عنوان یک تهدید جدى به گسست اجتماعی در جامعه دامن زده، مبارزه کنیم.
دکتر مهدی کرمی «افزایش قانون مداری» و «ارتقای کارآمدی» را دو عامل اصلی اعتمادسازی در جامعه برشمرد و افزود: التزام به قانون از طریق افزایش قانون مداری در دستگاه‌های اجرایی و اداری از یک سو و بالا بردن سطح کارآمدی مدیران و مسئولان برای خدمت به مردم از سوی دیگر، دو کفه ترازوی ایجاد توازن در جامعه و جلب اعتماد در مردم به شمار می‌آیند.
وی با اشاره به اینکه افرادی که به کار خود آشنایی ندارند یا در انجام وظایف خویش کاهلی و سستی می‌کنند، موجب کندی امور و ایجاد گره در کار مردم و بی اعتمادی آن‌ها به سیستم می‌شوند، اظهار کرد: این افراد باید شناسایی و به مدیران ارشد معرفی شوند تا در مورد آن‌ها تصمیم گیری شود.

مشاور شهردار تهران با بیان اینکه علاوه بر شناسایی افراد کارنابلد و ناکارآمد، فرآیندهای ناکارآمد و معیوب اداری نیز باید شناسایی و اصلاح شوند، تصریح کرد: بوروکراسی های اداری که کار مردم را کند و قفل کرده و باعث ایجاد نارضایتی در جامعه شده اند، باید مورد بازنگرى قرار گرفته و تصحیح شوند.

وی با اشاره به اینکه فرآیندهایی که موجب سوء استفاده و ایجاد رانت و فساد مى شوند و در نهایت منجر به نارضایتى عمومى مى شوند، باید شناسایی شوند، اظهار کرد: پیشگیرى از وقوع تخلف، شناسایى به موقع، هشدار و تذکر به جا، ایجاد فرصت دوباره براى اصلاح افراد و امکان ادامه فعالیت سالم با تاکید بر عدم تکرار تخلف از سوى آنها باید در دستور کار قرار گیرد.

دکتر کرمى با بیان اینکه هر کجا که کار مى کنیم، باید همان جا را مهم ترین محل براى فعالیت بدانیم و هدفمان از کار، خدمت به مردم و ایجاد امید در جامعه باشد، تصریح کرد: به این منظور، باید حفظ نیروى انسانى متخصص و متعهد را به عنوان یک اولویت اصلی مورد توجه قرار دهیم.

رئیس حراست کل شهردارى تهران در پایان با تاکید بر اینکه اگر مى خواهیم گفتارمان در دیگران تاثیر بگذارد، باید رفتارمان بزرگ منشانه باشد و به آنچه مى گوییم عمل کنیم، خاطرنشان کرد: باید به ماموریت هاى خود اشراف تخصصى داشته باشیم تا بتوانیم آنها را به نحو احسن انجام دهیم و تمام توان خود را به کار بگیریم تا پرسنل را نسبت به انجام کارهایى که مى تواند وجهه آنها را زیر سوال ببرد، آگاه کنیم

هر گونه کپی برداری آزاد می باشد.