برچسب های نوشته ها : کویر لوت

ثبت جهانی کویر لوت در سال ۲۰۱۵

ثبت جهانی کویر لوت در سال ۲۰۱۵
ابهر آنلاین: معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه منظر فرهنگی تاریخی روستای میمند در کرمان ثبت مشروط نیست بلکه قرار است با پرونده مناظر فرهنگی تاریخی کشورهای همسایه مقایسه شود، گفت: در سال ۲۰۱۴ شهر سوخته و در سال ۲۰۱۵ کویر لوت جهانی می شوند. به گزارش جهان به نقل از مهر، آتوسا مومنی گفت: ارزش برجسته جهانی روستای تاریخی میمند از نظر کارشناسان ...
ادامه‌ی خبر
برای حمایت از ما امتیاز دهید