برچسب های نوشته ها : هفته نامه ندای ابهر

در پاسخ به متن توهین آمیز روزنامه ندای ابهر مورخ۲۰/۸/۹۱

در پاسخ به متن توهين آميز روزنامه ندای ابهر مورخ20/8/91
متن مندرج در رسانه : در پاسخ به متن توهين آميز مندرج در هفته نامه ندای ابهر مورخ20/8/91 خطاب به دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعلام ميدارد شناخت از مراجع و مراکز بهداشتی از جمله بديهياتی است که شهروندان عزيز از آن مطلع هستند حال چرا پيام دهنده محترم از آنان سراغ ندارد جای تعجب دارد! در ضمن برنج مورد نظر و ساير برنجهای توزيع شده در سطح استان مربوط به ...
ادامه‌ی خبر
برای حمایت از ما امتیاز دهید