بایگانی برچسب ها: شهرستان خدابنده

انتصاب سرپرستي درمانگاه تامين اجتماعي سهوردي خدابنده

انتصاب سرپرستي درمانگاه تامين اجتماعي سهوردي خدابنده

دكتر عباسعلي معصومي بعنوان سرپرست درمانگاه سهروردي شهرستان خدابنده منصوب شد به گزارش روابط عمومي مديريت درمان استان زنجان طي حكي از سوي دكتر محمدي مدير درمان استان زنجان  دكتر عباسعلي معصومي به عنوان سرپرست درمانگاه سهروردي تامين اجتماعي شهرستان خدابنده معرفي شد دكتر محمدي در اين ابلاغ برنامه ريزي مطلوب در چارچوب ضوابط و مقررات و بكارگيري بهينه از منابع و امكانات ، هدايت اصولي زيرمجموعه ، ارائه خدمات بهينه به جامعه شريف بيمه شدگان ، ت...

ادامه مطلب