اخبار زنجان/

اخبار زنجان/

اخبار لحظه به لحظه شهرستان ابهر را در ابهرآنلاین پیگیری کنید. منبع: https://www.mehrnews.com/news/4352154/وزش-باد-شدید-زنجان-را-فرامی-گیرد-هوا-خنک-می-شود

ادامه مطلب